Raport.

UNIMOT SA (20/2018) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd Unimot S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Zawadzkiem, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 17 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, przekazując następujące informacje:
1. Wysokość dywidendy: 13 936 290,60 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 60/100),
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) na każdą akcję,
3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk,
4. Dzień dywidendy: 5 czerwca 2018 roku,
5. Termin wypłaty dywidendy: 19 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unimot SA
ISIN:PLUNMOT00013
NIP:7561967341
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Świerklańska 2a 47-120 Zawadzkie
Telefon:+48 77 4616548
www:www.unimot.pl
Kalendarium raportów
2019-08-21Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-08-21Raport półroczny
Komentarze o spółce UNIMOT
2017-11-27 10:41:29
Unik
Zaglądam i nie wierzę, czyżby zarząd zbierał pod rajd? Będzie dobre info w grudniu?
Ja obstawiam, że na 100%.
2017-12-12 15:53:47
Misz
Podbitka przed dalszą zwałą.
Tutaj papieru jest masa... tylko chętnych brak.
2018-01-19 11:30:09
ale_wystrzał
Ciągłe wzrost przychodów i zysków.Jest dobrze.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649