Raport.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (2/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §17 ust.1 pkt.5 Statutu Spółki i mając na uwadze rekomendację Komitetu Audytu, na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 roku, dokonała wyboru firmy Polinvest-Audit Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019 i 2020 roku oraz badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2019 i 2020. Podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod nr 1806.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
ISIN:PLUNMST00014
NIP:677-20-87-174
EKD: 64.20 telekomunikacja
Adres: ul. Skrarżyńskiego 14 31-866 Kraków
Telefon:+48 12 2980511
www:www.unima2000.pl
Kalendarium raportów
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce UNIMA 2000 SYSTEMY...
2019-05-24 17-05-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649