Raport.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (15/2018) Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała aneks nr 5 z dnia 10.05.2018 roku do umowy z dnia 21.06.2017 roku na wykonanie instalacji teletechnicznych obiektu - Kompleks Biurowy "West Link", Wrocław, ul. Szybowcowa 2 (dalej: Umowa). Stronami Umowy są Spółka jako Wykonawca i West Gate II - Projekt Echo 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach jako Zlecający.
Zgodnie z zawartym Aneksem kwota wynagrodzenia za wykonanie Umowy przyjmuje wartość 1 754 289,95 zł, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 8 czerwca 2018 r. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Kary umowne nie mogą przekroczyć 10% łącznej wartości wynagrodzenia. Umowa spełnia kryterium znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
ISIN:PLUNMST00014
NIP:677-20-87-174
EKD: 64.20 telekomunikacja
Adres: ul. Skrarżyńskiego 14 31-866 Kraków
Telefon:+48 12 2980511
www:www.unima2000.pl
Kalendarium raportów
2020-04-21Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIMA 2000 SYSTEMY...
2020-04-02 01-04-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649