Raport.

UNIFIED FACTORY SA (22/2019) zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zatwierdzenia spisu wierzytelności oraz głosowania nad układem

Raport bieżący 32/2019
Podstawa prawna - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarządca Unified Factory S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019r. do kancelarii zarządcy doręczone zostało zarządzenie Sędziego – Komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym Unifed Factory S.A. w restrukturyzacji o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zatwierdzenia spisu wierzytelności oraz głosowania nad układem.
Termin zgromadzenia wierzycieli został wyznaczony na dzień 24 września 2019r, godz. 12, sala 14 w budynku Sądy Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unified Factory SA
ISIN:PLDTBRK00037
NIP:1132452952
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa
Telefon:+48 22 4512816
www:www.unifiedfactory.pl
Komentarze o spółce UNIFIED FACTORY
2018-01-23 13:20:00
Jerry
Brawo !!!!
2018-01-23 15:13:20
Manager akcji
Tak trzymać !!! Będzie dobrze.
2018-05-17 20:15:15
Marek
Zmiana zarządu i ostro up
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649