Raport.

UNIFIED FACTORY SA (49/2018) Wskaźniki finansowe po drugim kwartale 2018 roku oraz związane z nimi ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z publikacją w dniu wczorajszym raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. ("Spółka") informuje, że na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość określonego w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio serii C i D Wskaźnika Finansowego 2 (tj. wartość skonsolidowanego zadłużenia finansowego do EBIT) przekroczyła dopuszczalne 200%.
Ponadto, Zarząd Unified Factory S.A. informuje, iż na dzień 30 czerwca 2018 roku różnica pomiędzy skonsolidowaną wartością kapitałów własnych Spółki, a sumą wartości skonsolidowanych pozycji bilansowych: "wartość firmy jednostek podporządkowanych" oraz "wartości niematerialne i prawne" jest mniejsza od zera.
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji odpowiednio serii C i D, wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń upoważnia każdego Obligatariusza posiadającego Obligacje serii C lub D do wystąpienia z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji odpowiednio serii C i D, Spółka ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Obligatariuszy o zajściu takich zdarzeń. Żądanie może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Obligatariusza o wystąpieniu okoliczności uprawniających do żądania przedterminowego wykupu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unified Factory SA
ISIN:PLDTBRK00037
NIP:1132452952
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa
Telefon:+48 22 4512816
www:www.unifiedfactory.pl
Komentarze o spółce UNIFIED FACTORY
2018-01-23 13:20:00
Jerry
Brawo !!!!
2018-01-23 15:13:20
Manager akcji
Tak trzymać !!! Będzie dobrze.
2018-05-17 20:15:15
Marek
Zmiana zarządu i ostro up
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649