Raport.

UNIFIED FACTORY SA (40/2018) Zawarcie umowy na przegląd podatkowy za pierwsze półrocze 2018 roku

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku z informacjami przekazanymi do wiadomości publicznej w dniu 19 lipca 2018 roku (raport bieżący nr 39/2018) dotyczącymi ujawnienia informacji zawartych w uzasadnieniu zarządzenia Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczących zarzutów wobec Macieja Oknińskiego, Prezesa Zarządu Spółki (obecnie zawieszonego w czynnościach na podstawie decyzji Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku) oraz zapowiedzi dotyczącej zlecenia audytu zewnętrznego celem stwierdzenia czy miało miejsce zawyżanie obrotów, o których mowa w przedmiotowym zarządzeniu,
w dniu dzisiejszym zlecił spółce ACAN Doradcy Podatkowi Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pawła Kowalczyka, Doradcę Podatkowego, nr wpisu 11619 ("ACAN") przeprowadzenie przeglądu podatkowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie zbadania przychodów podatkowych.
W ramach świadczonej usługi ACAN dokona analizy transakcji sprzedaży spółek z Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A., a szczególną uwagę zwróci na następujące zagadnienia:
- weryfikacja procedur związanych ze sprzedażą towarów/świadczonych usług;
- badanie kompletności posiadanych dokumentów transakcji,
- badanie rzetelności dokumentowania transakcji dla celów podatkowych w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
W przypadku gdy Spółka nie będzie w posiadaniu dokumentów związanych z transakcjami, ACAN zobowiązuje się wspomóc Spółkę z wystąpieniem do prokuratury, właściwych organów podatkowych, lub innych organów administracyjnych, a w razie potrzeby innych organów administracji publicznej, o wydanie dokumentów niezbędnych do właściwego wykonania zlecenia.
W trakcie zleconego audytu, ACAN weźmie pod uwagę wyniki prac wewnętrznego zespołu ds. dokumentacji i rozliczeń w zakresie sprzedaży, powołanego przez Zarząd Spółki w dniu 2 lipca 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unified Factory SA
ISIN:PLDTBRK00037
NIP:1132452952
EKD: 62.10 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Al. Solidarności 117/309 00-140 Warszawa
Telefon:+48 22 4512816
www:www.unifiedfactory.pl
Komentarze o spółce UNIFIED FACTORY
2018-01-23 13:20:00
Jerry
Brawo !!!!
2018-01-23 15:13:20
Manager akcji
Tak trzymać !!! Będzie dobrze.
2018-05-17 20:15:15
Marek
Zmiana zarządu i ostro up
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor