Raport.

ULTIMATE GAMES SA (2/2020) Szacunkowe, wybrane dane finansowe za 2019 rok

Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 21.01.2020 r. informacji o szacunkowych danych finansowych Spółki za 2019 r. tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych danych finansowych Spółki za 2019 r. przedstawiają się następująco:
- Przychody całkowite: 8,81 mln zł;
- Przychody ze sprzedaży produktów: 7,20 mln zł;
- Zysk brutto: 5,11 mln zł;
- Zysk netto: 4,09 mln zł.
Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:
1) rosnąca sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC wraz z dodatkami DLC stymulowana poprzez liczne wyprzedaże na platformie Steam (głównie przeceny w okolicy 50% od ceny bazowej);
2) wydawnictwo nowych dodatków DLC do serii Ultimate Fishing Simulator na PC (Kariba Dam DLC, Greenland DLC);
3) wydanie gry Ultimate Fishing Simulator na urządzeniach VR;
4) wydanie gry Deadliest Catch: The Game na PC w formule wczesnego dostępu;
5) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
6) skokowe poszerzenie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier (ponad 60 tytułów w 2019 r. versus kilkanaście w 2018 r.), w tym w szczególności na platformie Nintendo Switch, gdzie w omawianym okresie miało miejsce 38 premier w Nintendo E-shop (z czego najważniejsze to Thief Simulator, Car Mechanic Simulator 15, Hard West, Phantom Doctrine, Ultra Off Road Alaska);
7) dedykowane wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam tzw. Developer Sale;
8) większa ilość zleceń na wykonanie gier, czy też składowych gier (assetów) na rzecz podmiotów trzecich;
9) zbycie części praw do gier lub ich części (assetów) na rzecz podmiotów trzecich.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2019 r. Emitent ponadto wyjaśnia, że sprawozdanie finansowe Spółki będzie przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.
Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych (m.in. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o ponad 88 %, wzrost zysku netto o ponad 103 %) względem okresu porównywalnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2020-04-23Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
2019-12-04 18:54:04
janek
Duży potencjał wzrostu w 2020 r. Sporo dużych premier.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649