Raport.

ULTIMATE GAMES SA (106/2019) Uchwała Rady Nadzorczej - pozytywna ocena rekomendacji Zarządu dot. dywidendy za 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 80/2019 informuje, iż w dniu 12.06.2019 r. powziął informację iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co do wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 0,35 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 1,83 mln zł.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.06.2019 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649