Raport.

ULTIMATE GAMES SA (103/2019) Zawarcie zleceń wydawniczych na podstawie ramowej umowy o współpracy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że działając w oparciu o zapisy ramowej umowy o współpracy z dnia 25.04.2019 r. zawartej pomiędzy Spółką a Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("GF") o której to podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 65/2019, w dniu 12.06.2019 r. został zawarty szereg zleceń wydawniczych na mocy których strony będą współpracować przy produkcji i wydawnictwie ok. 30 gier komputerowych na platformy PC i konsole. Umowa dotyczy przede wszystkim gier nowych (ok. 20 tytułów), ale wśród zleceń znalazły się również takie, które znajdują się już w portfolio wydawniczym Emitenta.
Główne nowe gry do wydania (nazwy robocze):
1. Cooking Champions;
2. Electrician Simulator;
3. Hero: Flood Rescue;
4. Drill Deal;
5. Distillery Simulator (Moonshiners Simulator);
6. Narco Tycoon;
7. Bakery Simulator.
Część z ww. gier została już opublikowana w serwisie Steam pod następującymi linkami:
https://store.steampowered.com/app/1083300/Drill_Deal/
https://store.steampowered.com/app/1031120/Bakery_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1080020/Electrician_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1057600/Moonshiners_Simulator/
https://store.steampowered.com/app/1026720/HERO_Flood_Rescue/
W ww. projektach Emitent będzie pełnił rolę Wydawcy i ogólnego nadzoru nad procesem produkcji w zamian za określony % ze sprzedaży danego tytułu, przy jednoczesnym braku partycypacji w kosztach wytworzenia gier. Premiery ww. gier planowane są na lata 2019 - 2020 i będą systematycznie publikowane w Planie Premier znajdującym się pod linkiem: https://ultimate-games.com/plan-premier/
Jeśli chodzi o gry znajdujące się w obecnym portfolio wydawniczym Emitenta, to współpraca obejmuje m.in.:
1. Bug Academy;
2. City Eye;
3. Pangeon;
4. Gunsligers and Zombies;
5. Inquisitor: The Hammer of Witches;
6. Farming Life;
7. Sapper - Defuse The Bomb.
W ww. projektach GF będzie pełnił rolę współwydawcy przeznaczając ustalony każdorazowo przez strony budżet m.in. na dewelopment i dodatkową promocję danego tytułu - w zamian za określony % ze sprzedaży danej gry. Premiery ww. gier planowane są na lata 2019 i 2020 - zgodnie z opublikowanym na stronie www. Emitenta Planem wydawniczym.
W ocenie Zarządu Spółki podpisanie zleceń wydawniczych na kolejne nowe gry (ok. 20 gier) pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój skali działalności Emitenta a co z tym związane na systematyczne zwiększanie przychodów i zysku netto w najbliższym czasie.
Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie Emitent skupia swoje działania na: a) symulatorach tworzonych przez własne, wewnętrzne zespoły deweloperskie takich jak m.in. Wanking Simulator, Repo Man, Ultimate Fishing Simulator (z których to Emitent zachowuje nie mniej niż 80% zysku netto) b) tytułach tworzonych na licencji Discovery Channel (Deadliest Catch, Naked and Afraid) c) oraz rozwoju segmentu gier na konsole Zarząd Spółki uznaje za zasadne zaangażowanie dodatkowych zasobów ludzkich i środków ze strony GF przy współpracy w zakresie tytułów znajdujących się już w portfolio wydawniczym Spółki - co zdaniem Zarządu Emitenta może korzystnie wpłynąć na sprzedaż danego tytułu a przy tym znacząco ogranicza ryzyko finansowe Emitenta związane z niepowodzeniem danej gry.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649