Raport.

ULTIMATE GAMES SA (102/2019) Zawarcie umowy na dystrybucję gier Ultimate Fishing Simulator oraz WoodZone na rynku chińskim

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 7.06.2019 r. przez PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("PlayWay") umowy z Entropy Game Global Limited z siedzibą w Hong - Kongu ("TENCENT") na dystrybucję następujących gier Emitenta na rynku chińskim tj.:
1. Ultimate Fishing Simulator;
2. WoodZone.
Rozliczenia z TENCENT będą prowadzone bezpośrednio przez PlayWay - natomiast rozliczenia pomiędzy Emitentem a PlayWay będą odbywały się zgodnie z postanowieniami ramowej umowy wydawniczej z dnia 30.06.2017 r. (szczegółowo opisanej na str. 73 Dokumentu informacyjnego Spółki).
Dokładna data premier gier zostanie ustalona w terminie późniejszym.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649