Raport.

ULTIMATE GAMES SA (101/2019) Zawarcie umowy wydawniczej - City Eye na PC

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż zawarł z Nesalis Games Sp. z o.o. umowę na podstawie której Spółka uzyskała prawo do wydania gry City Eye("Gra") na PC.
Premiera gry planowana na 2020 r.
Gra jest już opublikowana w sklepie STEAM pod linkiem:
https://store.steampowered.com/app/759080/City_Eye/
Jest to już 12 gra Spółki która znajduje się na liście nadchodzących premier z najlepszą tzw. Steam Wishlist w sklepie Steam, co oznacza że już ponad 3% wszystkich najbardziej oczekiwanych gier w największym sklepie gier PC na świecie należy do Emitenta.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649