Raport.

ULTIMATE GAMES SA (21/2018) Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy na port i wydanie gry Hard West na Nintendo Switch

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ultimate Games S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 2.08.2018 r. spółka zależna Emitenta tj. UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("UF GAMES") zawarła z CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na mocy której UF GAMES zobowiązała się do wykonania portu i wydania gry Hard West na konsoli Nintendo Switch. Gra zostanie przeportowana i wydana przy współpracy z Forever Entertainment S. A.
Planowany termin premiery gry Hard West na konsoli Nintendo Switch to Q4 2018/ Q1 2019.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ultimate Games SA
ISIN:PLULTGM00013
NIP:5311693692
EKD:58,21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508379738
www:ultimate-games.com
Kalendarium raportów
2021-08-13Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Ultimate Games
2019-01-29 17:15:37
Jaś
Rozwodnienie. akcji słabysłabyruch
2019-12-04 18:54:04
janek
Duży potencjał wzrostu w 2020 r. Sporo dużych premier.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor