Raport.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (2/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ULMA Construccion Oolska S.A.

Zarząd "Ulma Construccion Polska" S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 roku otrzymał zawiadomienie przesłane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako "Quercus TFI S.A.") w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów.
Quercus TFI S.A. przesłało zawiadomienie w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Parasolowy SFIO (dalej jako "Fundusze").
Zwiększenie udziału powodujące przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 22 stycznia 2018 roku.
Przed zmianą Fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. posiadały, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako "Ustawa"), 260.863 akcje Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 260.863 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po zmianie Fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. posiadały na dzień 22 stycznia 2018 roku, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy, 264.893 akcje Spółki, co stanowiło 5,04 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 264.893 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,04 % ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Quercus TFI S.A. poinformowało również, że brak jest podmiotów zależnych od Funduszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Quercus TFI S.A. poinformowało, że Fundusze nie posiadają głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Quercus TFI S.A. poinformowało, że Fundusze nie posiadają głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe,
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ULMA Construccion Polska SA
ISIN:PLBAUMA00017
NIP:527-02-03-299
EKD: 45.23 budowa i przebudowa dróg i lotnisk, budownictwo lądowe
Adres: Koszajec 50 05-840 Brwinów
Telefon:+48 22 5067000
www:www.ulma-c.pl
gpwlink:ulma-construccion.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-09-17Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-09-17Raport półroczny
Komentarze o spółce ULMA CONSTRUCCION ...
2019-04-22 13-04-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649