Raport.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (20/2017) zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej "Emitent") zawiadamia, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. został zawarty przez Emitenta z ULMA C y E, S. Coop., z siedzibą w Oñati, Hiszpania, aneks zmieniający umowę pożyczki zawartą dnia 30 grudnia 2015 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
Na mocy zawartego aneksu:
1) przesunięto termin zwrotu kwoty pożyczki w następujący sposób:
a) dla kwoty 11.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami - na dzień 29 czerwca 2018 roku.
b) dla kwoty 21.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami - na dzień 31 stycznia 2019 roku,
2) zmieniono oprocentowanie pożyczki w następujący sposób:
a) oprocentowanie jest zmienne i oparte na bazie WIBOR,
b) marża ponad WIBOR zależna jest czasu trwania pożyczki.
Pozostałe postanowienia umowy pożyczki pozostały bez zmian. Jednocześnie dokonano odpowiednich zmian do umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na majątku ULMA C y E, S. Coop., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ULMA Construccion Polska SA
ISIN:PLBAUMA00017
NIP:527-02-03-299
EKD: 45.23 budowa i przebudowa dróg i lotnisk, budownictwo lądowe
Adres: Koszajec 50 05-840 Brwinów
Telefon:+48 22 5067000
www:www.ulma-c.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ULMA CONSTRUCCION ...
2020-04-02 01-04-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649