Raport.

UHY ECA SA (29/2018) Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdania finansowego ALTA S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd UHY ECA S. A. (dalej również: "Emitent") informuje o wyborze przez ALTA S.A. (dalej również: "Spółka") z siedzibą w Warszawie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego śródrocznego za I półrocze 2018 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego rocznego Spółki za 2018 r.
Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż ALTA S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:UHY ECA SA
ISIN:PLAUXLM00026
NIP:676 10 15 337
EKD: 74.12 działalność rachunkowo-księgowa
Adres: ul. Moniuszki 50 31-523 Kraków
Telefon:+48 12 4177800
www:www.ecagroup.pl
Komentarze o spółce UHY ECA
2021-07-29 05-07-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor