Raport.

TRAKCJA PRKII SA (18/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie ("ARP") zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z subskrypcją przez ARP obligacji imiennych serii F, o których przydziale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2020, zamiennych na akcje serii D Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Trakcja PRKiI SA
ISIN:PLTRKPL00014
NIP:525-000-24-39
EKD: 45.21 wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
Adres: ul. Złota 59 00-120 Warszawa
Telefon:+48 22 6286263
www:www.grupatrakcja.com
Kalendarium raportów
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TRAKCJA PRKII
2021-09-16 17-09-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor