Raport.

TOYA SA (10/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent), informuje o otrzymaniu od Pani Wioletty Koprowskiej jako osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Koprowskiego, w dniu 4 kwietnia 2018 r. powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) o transakcjach na akcjach Emitenta.
Powiadomienie o którym mowa wyżej stanowi załącznik do przedmiotowego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko KOPROWSKA WIOLETTA
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status OSOBA BLISK O ZWIĄZANA W STOSUNKU DO
  OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W
  ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MAR, TJ.
  CZŁONKA RADY NADZORCZEJ TOMASZA
  KOPROWSKIEGO
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana PIERWOTNE
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa TOYA S.A.
  b) LEI 259400A803VVMK5TTW96
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każ dej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje PLTOYA000011
  b) Rodzaj transakcji ZBYCIE AKCJI (NA POD STAWIE UMOWY
  SPRZEDAŻY)
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  6,50 zł 500 000
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  - 500 000
  - 6,50 zł
  e) Data transakcji 2018 -03-29
  f) Miejsce transakcji POZA SYSTEMEM OBROTU
  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Toya SA
ISIN:PLTOYA000011
NIP:895-16-86-107
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
Adres: ul. Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 3246200
www:www.toya.pl
Kalendarium raportów
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOYA
2020-06-02 06-06-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649