Raport.

TOWER INVESTMENTS SA (46/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, podanego w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku. Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 19 września 2018 roku.
Wcześniej ogłoszony termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku ustalony był na 26 września 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tower Investments SA
ISIN:PLTWRNV00013
NIP:7822564985
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Rumiana 49 02-956 Warszawa
Telefon:+48 22 2997334
www:www.towerinvestments.pl
Kalendarium raportów
2021-09-22Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
2021-09-22Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOWER INVESTMENTS
2021-07-29 03-07-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor