Raport.

TOWER INVESTMENTS SA (21/2018) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła - jako kupujący - z osobami fizycznymi przedwstępną umowę ("Umowa") sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 8.331m2 ("Nieruchomość") położonej przy ul. Jana Pawła II w Łowiczu, za cenę brutto 4.920.000 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) złotych.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2018 r., pod warunkiem spełnienia się warunków zawieszających, z których najistotniejsze stanowią: uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu gastronomicznego oraz obiektu handlowo-usługowego (o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2.000 m2) oraz zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży wybudowanych obiektów z operatorem sieci handlowej i operatorem sieci gastronomicznej.
Umowa została uznana za istotna ze względu na wartość planowanej inwestycji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tower Investments SA
ISIN:PLTWRNV00013
NIP:7822564985
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Rumiana 49 02-956 Warszawa
Telefon:+48 22 2997334
www:www.towerinvestments.pl
Kalendarium raportów
2020-04-22Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-09-26Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOWER INVESTMENTS
2020-04-02 08-04-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649