Raport.

TOWER INVESTMENTS SA (10/2018) Rejestracja akcji serii C w KDPW

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o komunikacie Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("Zarząd KDPW") w sprawie rejestracji akcji Spółki serii C.
Zarząd KDPW postanowił zarejestrować z dniem 25 stycznia 2018 roku, 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C i oznaczyć je kodem PLTWRNV00013, zgodnie z decyzją KDPW 59/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku.
Podstawa prawna:
par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tower Investments SA
ISIN:PLTWRNV00013
NIP:7822564985
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Rumiana 49 02-956 Warszawa
Telefon:+48 22 2997334
www:www.towerinvestments.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce TOWER INVESTMENTS
2019-07-18 21-07-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649