Raport.

TORPOL SA (62/2019) Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2018 z 10 października 2018 roku w sprawie współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], w zakresie udzielania przez Bank wskazanych gwarancji bankowych, Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 11 września 2019 roku został zawarty aneks do umowy na mocy, którego okres dostępności limitu na gwarancje został ustalony do końca lipca 2020 r. Dodatkowo, rodzaj dostępnych gwarancji został poszerzony o gwarancje należytego wykonania i usunięcia wad i usterek z maksymalnym terminem ważności do 6 lat.
W pozostałym zakresie postanowienia umowy linii gwarancji zawartej z Bankiem nie uległy istotnym zmianom.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-03-13Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649