Raport.

TORPOL SA (26/2019) Rekomendacja wypłaty dywidendy

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 maja 2019 roku podjął uchwałę na podstawie, której rekomendowane jest Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 wynoszący 8.166.758,25 zł przeznaczyć na:
- zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 2.424.258,25 zł,
- wypłatę dywidendy w kwocie 5.742.500,0 zł tj. 0,25 zł na jedną akcję.
Rekomendowane jest przy tym, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 31 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 października 2019 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Spółki pozytywnie oceniła przedstawiony powyżej wniosek Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku netto za 2018 rok.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649