Raport.

TORPOL SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 60/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zawarcia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) umowy, której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa Czeremcha - Hajnówka" (Umowa), Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 maja 2019 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks do Umowy datowany na dzień 23 kwietnia 2019 roku.
Na mocy aneksu zmianie uległ termin realizacji robót w ramach Umowy, który został określony na 21 października 2020 roku. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649