Raport.

TORPOL SA (21/2019) Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dn. 29 marca 2019 r. dotyczącego złożenia przez TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) oferty o najniższej cenie Zarząd TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 29.03.2019 roku powziął informację o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) oferty jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń" realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - roboty wykończeniowe (etap II)".
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. postępowania stanowi całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (waga 100%). Termin realizacji ww. inwestycji został określony na połowę grudnia 2020 r. Cena oferty złożonej przez Spółkę wynosi ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto).
W terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Inwestorem na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym .

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649