Raport.

TORPOL SA (32/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z Bankiem PKO BP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2017 w sprawie współpracy z Bankiem PKO BP S.A. (Bank), Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 października 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego, o której mowa w ww. raporcie bieżącym (Aneks).
Na mocy Aneksu zmieniono przede wszystkim okres w jakim może zostać udzielony limit na gwarancje bankowe i kredyt odnawialny w ten sposób, że został on wydłużony o kolejny rok (okres kredytowania). Dodatkowo na mocy Aneksu uzgodniono, że udzielony Spółce limit będzie miał charakter nieodnawialny, a ponadto Bank w ramach limitu Bank nie będzie udzielał gwarancji wadialnych. W pozostałym zakresie postanowienia umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z Bankiem nie uległy istotnym zmianom.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
gpwlink:torpol.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649