Raport.

TORPOL SA (25/2018) Złożenie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie złożonej przez konsorcjum firm z udziałem Torpol S.A. (Emitent, Spółka) oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", Emitent powziął w dniu 6 sierpnia br. informację, że po uwzględnieniu przez Inwestora wszystkich kryterium oceny oraz przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Emitenta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny tj. całkowitej ceny brutto (waga 60%), terminu realizacji (waga 30%) oraz doświadczenia personelu wykonawcy (waga 10%).
Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 1.498,8 mln zł netto tj. ok. 1.843,6 mln zł brutto, natomiast udział Emitenta w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%. Termin realizacji robót budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na koniec września 2020 r.
Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego o dalszych istotnych etapach związanych z ww. postępowaniem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2021-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor