Raport.

TORPOL SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających w poszczególnych dniach obrad co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r., którego obrady po ogłoszonej przerwie zostały wznowione w dniu 27 lipca 2018 r. [ZWZ]:
- Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. posiadające 8.728.600 akcji, z których przysługiwało 8.728.600 głosów, stanowiących 38% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 66,68% w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 czerwca 2018 r. oraz 78,70% w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r.;
- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 2.000.000 akcji, z których przysługiwało 2.000.000 głosów, stanowiących 8,71% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 15,28% w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 czerwca 2018 r., natomiast w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. ww. akcjonariusz nie był obecny;
- fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadające łącznie 2.019.209 akcji, z których przysługiwało 2.019.209 głosów, stanowiących 8,79% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (w tym PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający 1.725.000 akcji, z których przysługiwało 1.725.000 głosów stanowiących 7,51% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce), co odpowiadało łącznie 15,43% w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 czerwca 2018 r. (w tym udział PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty wynosił 15,28%) oraz 18,21% w trakcie obrad ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. (w tym udział PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty wynosił 15,55%).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Torpol SA
ISIN:PLTORPL00016
NIP:9720959445
EKD: 42.12 roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres: ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań
Telefon:+48 61 8782700
www:www.torpol.pl
Kalendarium raportów
2021-09-03Raport półroczny
2021-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TORPOL
2018-01-28 12:00:11
benek
ryzykowny kredyt jak pujdzie coś nie tak spółka do destrukcji
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor