Raport.

TERMO2POWER SA (17/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S. A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A. odbytym w dniu 28 czerwca 2018 r.
1/ STICHTING GA VOOR GROEN, której przysługiwało 4 009 041 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 55,83% w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 20,05% ogólnej liczby głosów.
2/ JACOB ROKUS BROUWER, któremu przysługiwało 2 939 055 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 40,93% w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 14,70% ogólnej liczby głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Termo2Power SA
ISIN:PLTRMPR00017
NIP:5272749594
EKD: 28.11 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 514943360
www:www.termo2power.com
Komentarze o spółce TERMO2POWER
2019-05-20 05-05-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649