Raport.

TERMO-REX SA (3/2020) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji Termo-Rex SA z Domem Maklerskim BDM SA .

Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia, iż z dniem 30 czerwca 2020 roku na mocy porozumienia stron rozwiązano umowę w sprawie pełnienia funkcji animatora przez Dom Maklerski Copernicus Securities SA.
Od dnia 1 lipca 2020 roku Spółka powierzyła pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta Domowi Maklerskiemu BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Termo-Rex SA
ISIN:PLTRMRX00011
NIP:6322006690
EKD: 25.61 obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: ul. Wojska Polskiego 2i 43-603 Jaworzno
Telefon:+48 32 6140056
www:www.termo-rex.pl
Kalendarium raportów
2020-09-21Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TERMO-REX
2020-08-14 06-08-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649