Raport.

TERMO-REX SA (9/2019) Zawarcie umowy ramowej na z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie.

Zarząd Termo-Rex SA (Spółka) zawiadamia o zawarciu w dniu 28.10.2019 roku przez Spółkę zależną CKTiS SA z siedzibą w Płocku z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie, umowy ramowej obejmującej prace związane z remontami kotła właściwego OP 650 0 50 - część ciśnieniowa wraz z rurociągami wysokoprężnymi na terenie Elektrowni Dolna Odra. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji zamówień wykonawczych jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, a łączna wartość umów wykonawczych zawartych w ramach umowy ramowej nie może być wyższa niż 51 722,860 zł plus VAT. Do składania ofert w trybie postępowania bez publicznego ogłoszenia w celu udzielenia zamówienia wykonawczego, zaproszeni będą wszyscy wykonawcy z którymi podpisana została w/w umowa ramowa. Wybranemu w postępowaniu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac i ceny jednostkowe wykazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy ramowej.
Minimalny okres gwarancji na prace zrealizowane w ramach zlecenia wykonawczego wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych na rynku dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Termo-Rex SA
ISIN:PLTRMRX00011
NIP:6322006690
EKD: 25.61 obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: ul. Wojska Polskiego 2i 43-603 Jaworzno
Telefon:+48 32 6140056
www:www.termo-rex.pl
Kalendarium raportów
2021-09-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TERMO-REX
2021-09-16 17-09-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor