Raport.

TERMO-REX SA (9/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA

Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali: Pan Jarosław Skrago oraz Pani Katarzyna Leda.
Jednocześnie uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:
1.Pan Marek Tatar
Radca Prawny od roku 2002, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podstawowe obszary zainteresowania zawodowego: prawo rynku finansowego, prawne aspekty działalności podmiotów licencjonowanych i administracyjnie nadzorowanych, transakcje na papierach wartościowych na rynkach zorganizowanych i poza tymi rynkami, przygotowanie realizacji publicznych ofert instrumentów finansowych, transakcje dotyczące przedsiębiorstw, restrukturyzacje, łączenia, integracje, prawne audyty: przedsiębiorstw, inwestycji, sporów, prawne aspekty inwestycji kapitałowych, emisje udziałowych i dłużnych instrumentów finansowych.
Doświadczenie zawodowe:
2009 do nadal Tatar i Współnicy sp. k., Komplementariusz - Wspólnik Zarządzający.
2002 do 2009 Indywidualna praktyka Radcy Prawnego.
1998 do 2009 Dom Maklerski Penetrator S.A., Specjalista ds. Prawnych, Dyrektor Biura Zarządu,
Radca Prawny.
1996 do 1998 Przedsiębiorstwo Państwowe Elektromontaż nr 2 Kraków SA Dział Prawny.
Przewodniczący Rady Nadzorczej CryptoTech SA (od 2017r.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej Medicalgorithmics SA (od 2015r.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sunex SA (od 2015r.)
Członek Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski SA (od 2010r.)
Pan Marek Tatar nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Marka Tatara, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
2.Pani Anna Antonik
Biegły rewident od roku 2003, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach-Inżynier organizacji przemysłu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach Studia podyplomowe - Rachunkowość.
Doświadczenie zawodowe:
2013 do 2017 Termo-Rex SA
2006 do 2008 Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Wiceprezes Zarządu,
2005 do nadal Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o. o w Gliwicach, Prezes Zarządu,
1993 do 2001 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Kierownik Działu Finansowo-Księgowego, Dyrektor Finansowy.
1992 do 1993 "KAN" s.c. w Gliwicach, Szef Produkcji.
1990 do 1992 Zakład Wielobranżowy s.c. w Gliwicach, Kierownik Grupy Robót.
1984 do 1990 Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Gliwicach, Specjalista ds. Ekonomicznych.
Członek Rady Nadzorczej Sunex SA (od 2015r.)
Członek Rady Nadzorczej Kerdos Group SA (od 2015 do VI2017r.).
Pani Anna Antonik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Annę Antonik, nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Termo-Rex SA
ISIN:PLTRMRX00011
NIP:6322006690
EKD: 25.61 obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: ul. Wojska Polskiego 2i 43-603 Jaworzno
Telefon:+48 32 6140056
www:www.termo-rex.pl
Kalendarium raportów
2020-09-21Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TERMO-REX
2020-07-10 11-07-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649