Raport.

TELIANI VALLEY POLSKA SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu TELIANI VALLEY POLSKA S.A. w dniu 25 kwietnia 2018r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Teliani Valley Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.04.2018r. i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
KOPICZYŃSKI MICHAŁ, posiadający 150 000 akcji uprawniających do 150 000 głosów, co stanowiło 5,2671% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 2,6223% głosów ogółem w Spółce.
MERA S.A., posiadająca 2 697 835 akcji uprawniających do 2 697 835 głosów, co stanowiło 94,7328% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 47,1649% głosów ogółem w Spółce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Teliani Valley Polska SA
ISIN:PLTLVPL00014
NIP:8942883943
EKD: 46.34 sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Adres: ul. Ostrowskiego 30 53-238 Wrocław
Telefon:+48 71 3392509
www:www.telianivalley.pl
Komentarze o spółce TELIANI VALLEY POL...
2017-11-30 14:11:32
T.B.
Dobra spolka w trendzie wzorostowym, cyklicznie wyplaca dywidende
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649