Raport.

TELESTRADA SA (10/2018) Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 4 kwietnia 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 1Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko związaneja)Nazwa / NazwiskoRymaszewski Asset ltd2Powód zgłoszeniaa)Stanowisko / StatusOsoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze- Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A.b)Pierwotne zawiadomienie / korektaPierwotne3Szczegóły dotyczące Emitentaa)NazwaTelestrada S.A.b) Kod LEI n/o4Szczegóły transakcji: sekcja ma być powtórzona dla każdego rodzaju instrumentu, każdego rodzaju transakcji, każdej daty i każdego miesiąca, w którym transakcje zostały przeprowadzonea)Opis instrumentu finansowego, rodzaju instrumentu, kod identyfikacyjnyAkcje, PLTLSTD00019b)Rodzaj transakcjiSprzedażc)Cena i wolumenCena: 17,70 pln Wolumen: 47 000 d)Zagregowane informacje - łączny wolumen, - cena47 000 17,70 pln e)Data transakcji03.04.2018r.f) Miejsce transakcjiTr a n s a k c j a p a k i e t o w a n a N e w C o n n e c t

    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Telestrada SA
ISIN:PLTLSTD00019
NIP:544-101-44-13
EKD: 64.20 usługi telekomunikacyjne
Adres: ul.Puławska 182 02-670 Warszawa
Telefon:+48 22 2030000
www:www.telestrada.pl
Komentarze o spółce TELESTRADA
2018-01-10 15:38:37
Marian
Duża konkurencja w tej branży. Nie polecam!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649