Raport.

TECH INVEST GROUP SA (13/2018) Inwestycja spółki celowej - Hyperlab Solution Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej ("TIG", "Emitent") informuje, iż 19 czerwca 2018 r. zawarta została umowa inwestycyjna ("Umowa") pomiędzy nowopowstałą spółką Hyperlab Solution sp. z o.o. ("Hyperlab Solution") a czterema podmiotami, z czego dwoma prowadzącymi działalność inwestycyjną i realizującymi organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa, w tym Kvarko ASI Sp. z o.o. ("Kvarko").
Hyperlab Solution pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 30,00% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko.
Działalność Hyperlab Solution skupi się na opracowaniu autorskich algorytmów przetwarzania danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych. Hyperlab Solution będzie rozbudowywać unikatową bazę danych obiektów i zjawisk w postaci rozległych bibliotek, co umożliwi identyfikację i kartowanie m.in. wód, gleb, zanieczyszczenia powietrza czy nielegalnych wysypisk śmieci.
Teledetekcja hiperspektralna dostarczy szczegółowych danych oraz narzędzi do zastosowania w analizach środowiska. Odbiorcami rozwiązania będą klienci instytucjonalni, przemysł oraz firmy związane z ochroną przyrody. Technologia pozwoli wyeliminować konieczność bezpośredniego poboru prób i pomiaru metodami tradycyjnymi, a co za tym idzie - badać zjawiska naturalne bądź zagrożenia antropogeniczne bez bezpośredniej ingerencji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tech Invest Group SA
ISIN:PLPBLIA00012
NIP:8971742783
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Jasna 9 52-200 Wysoka, gm. Kobierzyce
Telefon:+48 71 7159486
www:www.tigsa.pl
Komentarze o spółce TECH INVEST GROUP
2019-06-25 07-06-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649