Raport.

TAXUS FUND SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

Zarząd Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie uległa data opublikowania raportu rocznego za 2017 rok. Dotychczasowy termin 31 maja 2018 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 29 czerwca 2018 r.
Przedmiotowa zmiana jest spowodowana powzięciem wątpliwości w przedmiocie wycen kryptowalut znajdujących się posiadaniu holdingu.
W trakcie badania Zarząd ujawnił posiadanie przez MixFirm sp. z o.o. 1,000,000,000,000 (słownie: jeden bilion sztuk) kryptowaluty Mixcoin.
Mixcoin jest kryptowalutą opartą na standardzie token ERC20 blockchain Ethereum do korzystania z której wystarczy utworzenie bezpłatnego portfela kryptowalut. Podwaliny Mixcoina to wspieranie międzynarodowych rozliczeń w e-commerce. (Zarząd nie informował wcześniej o przedmiotowych pracach nad przedmiotową kryptowalutą w związku z bardzo zachowawczą komunikacją uwzględniającą zalecania GPW wyrażone w ostatniej uchwale dotyczącej spółki)
Zarówno kryptowaluta znajdująca się w Taxus Fund S.A. oraz MixFirm sp. z o.o. jest zaliczona jako aktywo pozabilansowe.
Zmiana pozycji bilansowej i wycenienie przedmiotowych kryptowalut chociaż po 1 grosz za jednostkę główną tokena spowodowało by istotne zmiany struktury bilansów oraz olbrzymie zyski.
Zarząd planował zaktualizować wyceny po ICO przedmiotowych kryptowalut opierając się na cenach uzyskanych na zagranicznych giełdach, nakładając dodatkowe ostrożnościowe dyskonta.
W wstępnych założeniach ICO Inocoin oraz Mixcoin w przedmiocie ceny wejściowej zarząd planował jako cenę jednostkową dużo wyższą niż 1 grosz za 1 jednostkę główną tokena. Każdy tokien (jednostka główna danej kryptowaluty) jest podzielny do 18 miejsca po przecinku.
Mając na uwadze powyższe, zarząd podjął decyzję o zmianie przedmiotowego terminu publikacji raportu rocznego za 2017r.
Sprawozdania po za tymi przedmiotowymi potencjalnymi zmianami zostały w pełni przygotowane ale mogą ulec istotnym zmianą.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Taxus Fund SA
ISIN:PLTXSFN00012
NIP:7272697415
EKD: 64.30 działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Adres: ul. Kolady 3 02-691 Warszawa
Telefon:
www:www.taxusfund.pl
Komentarze o spółce TAXUS FUND
2019-05-20 19-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649