Raport.

TAX-NET SA (15/2018) Zawiadomienie o stanie posiadania

Podstawa prawna: Zarząd TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej "Spółka"_ informuje, iż otrzymał w dniu 01 sierpnia 2018 r. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej - Haliny Głośnej o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, z późn. Zm) informuję, że w związku z obniżeniem kapitału spółki TAX-NET S.A. osiągnąłem 29,13% głosów na walnym zgromadzeniu, zwiększając ilość o 3,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (dalej WZ) przedmiotowej spółki.
Przed zarejestrowanym umorzeniem posiadałem 612 500 akcji spółki TAX-NET S.A. które uprawniały do 25,57% głosów na WZ spółki. Po wyżej opisanym zdarzeniu nadal posiadam 612 500 akcji, które stanowią 26,11% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonania 1 175 000,00 głosów na WZ TAX-NET S.A. co stanowi 29,13% ogólnej liczby głosów na WZ."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:TAX-NET SA
ISIN:PLTAXNT00011
NIP:222-00-24-179
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Marcina 11 40-854 Katowice
Telefon:+48 32 3511850
www:www.tax-net.pl
Komentarze o spółce TAX-NET
2021-07-29 04-07-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor