Raport.

TAURON POLSKA ENERGIA SA (5/2018) Finansowanie spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w zakresie informacji dotyczących działań związanych z pozyskaniem nowego finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 marca 2018 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (podmiot, w którym Emitent posiada pośrednio, poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50% udziału w kapitale zakładowym; "Pożyczkobiorca") podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. ("PGNiG").
Na mocy wyżej wymienionej umowy BGK oraz PGNiG udzielą Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie po 450 mln zł każdy z przeznaczeniem na refinansowanie długu Pożyczkobiorcy wobec Emitenta i PGNiG (600 mln zł) oraz na pokrycie nowych wydatków inwestycyjnych na dokończenie projektu Pożyczkobiorcy (300 mln zł). Data ostatecznej spłaty pożyczki przypada na 14 czerwca 2030 r.
Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego zobowiązania pożyczkowe Pożyczkobiorcy wobec Emitenta wynosiły około 610 mln zł.
Umowa pożyczki przewiduje wypłatę środków na rzecz Pożyczkobiorcy po spełnieniu warunków zawieszających, z których jednym jest przedstawienie BGK gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Emitenta i zabezpieczającej dług Pożyczkobiorcy w stosunku do BGK. Gwarancja bankowa będzie odnawiana corocznie, a jej wysokość nie przekroczy 517,5 mln zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tauron Polska Energia SA
ISIN:PLTAURN00011
NIP:9542583988
EKD: 35.14 handel energią elektryczną
Adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 40-114 Katowice
Telefon:+48 32 7742700
www:www.tauron.pl
Kalendarium raportów
2020-05-13Raport za I kwartał
2020-08-19Raport półroczny
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TAURON POLSKA ENER...
2020-04-02 07-04-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649