Raport.

TARCZYŃSKI SA (16/2018) Informacja o transakcji zbycia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Tarczyński S.A. ("Spółka", "Emitent") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 marca 2018 r. otrzymał powiadomienia oraz korekty powiadomień o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Wachowskiego - członka Rady Nadzorczej oraz Pana Radosława Chmuraka - Wiceprezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Zarząd w załączeniu przekazuje treść powiadomień.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1. Dane osoby peniącej obowi ązki zarz ądcze/osoby blisko z ni ą zwi ązanej
  a)
  Nazwa/Nazwisko
  Krzysztof Wachowski
  2. Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Czonek Rady Nadzorczej Emiten ta
  b)
  Pierwotne powiadomienie/zmiana Zmiana powiadomienia z 7.03.2018- w zakresie wskaza
  nia miejsca transakcji,
  wolumenu oraz ceny
  3. Dane emitenta
  a) Nazwa
  Tarczyński S.A.
  b)
  LEI 259400E95FYJSCEM5973
  4. Szczegóowe informacje dotycz
  ące transakcji: rubryk ę t ę nale ży wypeni ć dla (i) ka żdego rodzaju instrumentu; (ii)
  ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj
  instrumentu Kod identyfikacyjny Akcje
  PLTRCZN00016
  b) Rodzaj transakcji
  c)
  Cena i wolumen CENA
  WOLUMEN
  14,00
  49.000
  d) Informacje zbiorcze —
  ączny wolumen
  — Cena 49.000 akcji
  14,00z
  e)
  Data transakcji 2018-03-05 15:59:42
  f)
  MIEJSCE TRANSAKCJI Poza systemem obrotu – w odpowiedzi na wezwanie Emi
  tenta  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1. Dane osoby peniącej obowi ązki zarz ądcze/osoby blisko z ni ą zwi ązanej
  a)
  Nazwa/Nazwisko
  Radosaw Chmurak
  2. Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu Emitenta
  b)
  Pierwotne powiadomienie/zmiana Zmiana powiadomienia z 7.03.2018 -w zakresie miejsc
  a transakcji, wolumenu oraz
  ceny
  3. Dane emitenta
  a) Nazwa
  Tarczyński S.A.
  b)
  LEI 259400E95FYJSCEM5973
  4. Szczegóowe informacje dotycz
  ące transakcji: rubryk ę t ę nale ży wypeni ć dla (i) ka żdego rodzaju instrumentu; (ii)
  ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj
  instrumentu Kod identyfikacyjny Akcje
  PLTRCZN00016
  b) Rodzaj transakcji
  c)
  Cena i wolumen CENA
  WOLUMEN
  14,00
  9.302
  d) Informacje zbiorcze —
  ączny wolumen
  — Cena 9.302 akcji
  14,00z
  e)
  Data transakcji 2018-03-05
  f)
  MIEJSCE TRANSAKCJI Poza systemem obrotu – w odpowiedzi na wezwanie Emi
  tenta  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tarczyński SA
ISIN:PLTRCZN00016
NIP:9151525484
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica
Telefon:+48 71 3121283
www:www.tarczynski.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TARCZYŃSKI
2020-04-01 12-04-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649