Raport.

Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński SA

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, pełniący wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. prowadzącym działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK funkcję podmiotu pośredniczącego przy wezwaniu na akcje spółki Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („Spółka”), ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2017 r. przez EJT Investment S.a r.l. (Société a responsabilité limitée - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, zmienionego komunikatami z dnia 13 lutego 2018 r., 22 lutego 2018 r. („Wezwanie”), niniejszym informuje, że przedmiotem transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach Wezwania, zrealizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 lutego 2018 r., było 1 510 241 akcji Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tarczyński SA
ISIN:PLTRCZN00016
NIP:9151525484
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica
Telefon:+48 71 3121283
www:www.tarczynski.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TARCZYŃSKI
2020-06-02 09-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649