Raport.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (22/2018) Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2018 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczne okresy poprzednich lat obrotowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat 2015-2017.
Spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany jest głównie złymi warunkami atmosferycznymi panującymi jeszcze w końcówce 2017 roku i I kwartale 2018 roku. Częste opady śniegu i ujemne temperatury zimą oraz ulewne deszcze jesienią spowodowały konieczność przesunięcia części prac na II kwartał 2018 roku, co miało bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu osiągniętych przychodów ze sprzedaży, jak i również wpływ na wartość zysku netto wypracowanego w II kwartale 2018 roku.
Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za II kwartał 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  II kwartał 2018 2015 2016 2017 2018
  zmiana % II kw
  2017/2018
  średnia
  2015-2018
  zmiana % średnia vs
  2018
  Przychody ze sprzedaży 28 236 742,77 15 431 521,29 34 894 278,13 24 512 581,10 -29,75 26 187 514,06 -6,40
  Koszt sprzedaży 1 194 239,97 1 369 233,67 1 308 328,71 1 329 495,68 1,62 1 290 600,78 3,01
  Wynik netto 269 573,69 1 827 399,43 - 524 716,68 - 569 246,12 - - 694 180,81 - -
  DANE SKONSOLIDOWANE:
  II kwartał 2018 roku 2015 2016 2017 2018
  zmiana % II kw
  2017/2018
  średnia
  2015-2018
  zmiana % średnia vs
  2018
  Przychody ze sprzedaży 29 430 279,75 15 520 549,20 35 586 791,92 24 900 855,04 -30,03 26 845 873,62 -7,25
  Koszt sprzedaży 1 243 450,25 1 385 949,29 1 307 648,37 1 334 654,32 2,07 1 312 349,30 1,70
  Wynik netto 21 676,77 2 082 609,56 - 542 739,36 - 834 956,62 - - 867 890,72 - -
  DANE JEDNOSTKOWE:
  ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 22/2018 SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tamex Obiekty Sportowe SA
ISIN:PLTAMEX00015
NIP:5252218385
EKD: 42.99 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Rydygiera 8/3a 01-793 Warszawa
Telefon:+48 22 5562423
www:www.tamex.com.pl
Komentarze o spółce TAMEX OBIEKTY SPOR...
2021-06-18 16-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor