Raport.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (4/2018) Zawarcie umowy na roboty dodatkowe

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2018 roku, wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa na roboty dodatkowe do umowy zawartej z Miastem Ustroń na realizację zadania pn. "Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. "Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" - III etap końcowy", o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 23 maja 2017 roku.
Przedmiotowa umowa została zawarta w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót do głównego kontraktu, obejmujących m.in. ułożenie rurociągów i wykonanie chodnika z kostki brukowej. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji ww. umowy wyniesie łącznie 43 537,29 zł brutto. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.
W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej wraz z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych aneksów oraz umów na roboty dodatkowe wynosi obecnie 4 882 067,29 zł brutto.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tamex Obiekty Sportowe SA
ISIN:PLTAMEX00015
NIP:5252218385
EKD: 42.99 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Rydygiera 8/3a 01-793 Warszawa
Telefon:+48 22 5562423
www:www.tamex.com.pl
Komentarze o spółce TAMEX OBIEKTY SPOR...
2020-04-09 02-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649