Raport.

SYMBIO POLSKA SA (5/2019) Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę powiązanią z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie "Emitent" informuje o otrzymaniu od Look Group sp. z o.o. - podmiotu powiązanego z Panem Sebastianem Frydrychem, Prezesem Zarządu Emitenta - powiadomienia o transakcji zawartej na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia:
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
a) Nazwa/Nazwisko Look Group sp. z o.o.
2 Powód powiadomienia
a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - Prezesem Zarządu Symbio Polska S.A., Panem Sebastianem Frydrychem
b) Pierwotne powiadomienie/zmiana powiadomienie pierwotne
3
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
a) Nazwa Symbio Polska S.A.
b) LEI 259400B3L6VDUEFK1R55
4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny Akcje zwykłe na okaziciela
PLSMBI000013
b) Rodzaj transakcji nabycie
c)
Cena i wolumen Cena Wolumen
0,20 PLN 6.529.663
d)
Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
6.529.663
0,20 PLN
e) Data transakcji 12.03.2019
f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu

.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Symbio Polska SA
ISIN:PLSMBI000013
NIP:712-23-78-275
EKD: 01.50 uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszania)
Adres: ul. Zwieprzycka 8m 20-228 Lublin
Telefon:+48 81 7564600
www:www.symbio.pl
Komentarze o spółce SYMBIO POLSKA
2019-03-24 00-03-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649