Raport.

SYGNITY SA (13/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku otrzymał od Pana Konrada Miterskiego, będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A., powiadomienie dotyczące dokonania w dniu 5 marca 2018 roku transakcji nabycia łącznie 2 800 akcji zwykłych na okaziciela Sygnity S.A.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego powiadomienia.
Podstawa prawna:
art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
Kalendarium raportów
2020-06-12Raport półroczny
2020-08-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649