Raport.

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (27/2018) Rozwiązanie kontraktu z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Świadczeniodawca", "Emitent") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 05.07.2018 r. porozumienia z dnia 20.06.2018 r. zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu"), a Świadczeniodawcą w przedmiocie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Na mocy porozumienia strony postanowiły o rozwiązaniu z dniem 02.07.2018 r. umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarski poz i położnej poz ("Umowa POZ"). Przedmiot Umowy POZ stanowiły świadczenia lekarza poz, pielęgniarski poz i położnej poz. Umowa POZ zawarta była na czas nieoznaczony. Przyczyną zawarcia przez Emitenta w/w porozumienia jest okoliczność, że nie doszło do skutecznego zawarcia pomiędzy Emitentem, spółką LUXMED Trójmiasto S.A. (wcześniej: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.) ("Spółka"), a Oddziałem Funduszu umowy cesji praw i obowiązków z Umowy POZ, co przewidywała umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji w Spółce, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym 12/2018.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Swissmed Centrum Zdrowia SA
ISIN:PLSWMED00013
NIP:583-21-06-510
EKD: 85.00 ochrona zdrowia i opieka społeczna
Adres: ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk
Telefon:+48 58 5241515
www:www.swissmed.com.pl
gpwlink:swissmed.gpwlink.pl
Komentarze o spółce SWISSMED CENTRUM Z...
2019-03-27 01-03-13
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649