Raport.

SUWARY SA (10/2021) Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 07.05.2021 została podpisana jednostronnie przez spółkę SUWARY SA ( Sprzedający ) z BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE z siedzibą w Sochaczewie ( Kupujący ), istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA - Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 5L i butelek o pojemności 1L . Umowa zawarta jest na okres 5 lat. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 5 letniej sprzedaży osiągnie wielkość 12,5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie TOWARU względem terminu określonego w zamówieniu - w stawce 0,35% wartości netto zamówienia dotkniętego w/w opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jak 50% tej wartości;
2) w przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego TOWARU na TOWAR wolny od wad - w stawce 0,35% wartości netto TOWARU dotkniętego wadą za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jak 50% tej wartości.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Suwary SA
ISIN:PLSUWAR00014
NIP:731-10-07-350
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Piotra Skargi 45/47 95-200 Pabianice
Telefon:+48 42 2252205
www:www.suwary.com.pl
Komentarze o spółce SUWARY
2021-09-16 17-09-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor