Raport.

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (19/2018) Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 13.06.2018 r. – Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., w którym informował o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 r. uchwał o powołaniu do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Panów Przemysława Federowicza oraz Dawida Sybilaka. Korekta jest wynikiem uzupełnienia informacji zawartych w życiorysach zawodowych nowych Członków Rady Nadzorczej o dane o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu według stanu obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 r. (dane zawarte w opublikowanych życiorysach w dniu 13 czerwca 2018 r. bazowały na poprzednio obowiązującym, nieaktualnym na dzień przekazania tego raportu brzmieniu §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). W związku z przekazaniem niniejszej korekty, życiorysy Panów Przemysława Federowicza oraz Dawida Sybilaka zostały zaktualizowane o informacje aktualne na dzień przekazania raportu.
W załączeniu Zarząd przekazuje skorygowane i zaktualizowane życiorysy.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Surfland Systemy Komputerowe SA
ISIN:PLSFLND00011
NIP:8951592263
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Braniborska 44-52 53-680 Wrocław
Telefon:+48 71 7802900
www:www.ssk.com.pl
Komentarze o spółce SURFLAND SYSTEMY K...
2019-05-24 17-05-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649