Raport.

SUMMA LINGUAE SA (8/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Summa Linguae S.A. istotnej umowy na zaprojektowanie i bieżące dostarczanie technologicznych rozwiązań językowych dla koncernu HERE o potencjalnej wartości przekraczającej 100 milionów PLN

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Summa Lingua S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 19 marca 2018 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mayflower Language Services Pvt Ltd. ("Mayflower") umowy ze spółką prawa indyjskiego HERE Solutions India Private Limited ("HERE").
Na podstawie umowy Mayflower będzie świadczyć dla HERE usługi zaprojektowania i dostarczania technologicznych rozwiązań dla procesów tłumaczenia, transliteracji, wsparcia wielojęzycznego help desku oraz innych obszarów okołojęzykowych ("Umowa"). Umowa wchodzi w życie 19 marca 2018 r. Umowa zawiera uprawnienie dla HERE do jej rozwiązania w każdym czasie.
Szacunkowa wartość wynagrodzenia dla Mayflower wynikająca z Umowy w I Etapie wyniesie ok. 19,0 mln INR czyli ok. 999,2 tys. złotych (przeliczone po kursie NBP 100 INR = 5,2592 PLN), będzie dotyczyła jednej pary językowej i zostanie zrealizowana w okresie pierwszych 2 do 4 miesięcy od momentu podpisania Umowy. Po pozytywnym zatwierdzeniu I Etapu przez HERE, strony przewidują przejście do realizacji II Etapu, który będzie obejmował kolejne 3 pary językowe, będzie miał szacunkową wartość 57,0 mln INR (2.997,6 tys. PLN) i będzie realizowany w okresie od 4 do 8 miesiąca po podpisaniu Umowy. Po pozytywnym zatwierdzeniu przez HERE I i II Etapu przewidywane jest przejście do bieżącej obsługi obejmującej pozostałe objęte umową 191 par językowych, a wynikającą z tego tytułu wartość potencjalnych przychodów Emitent szacuje na 100 mln do 120 mln PLN w okresie kolejnych 3 do 5 lat po pozytywnym zakończeniu pierwszych dwóch etapów próbnych. Zarówno wartości poszczególnych etapów jak i ich kolejność oraz czas trwania mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań projektowych.
HERE należy do koncernu Here Technologies. Here Technologies to wiodący ogólnoświatowy dostawca rozwiązań technologicznych w zakresie cyfrowych map nawigacyjnych oraz usług lokalizacyjnych dla branży motoryzacyjnej, którego udziałowcami są międzynarodowe koncerny motoryzacyjne (między innymi Audi, BMW, Daimler). Ponadto, wraz z producentami samochodów i innymi firmami technologicznymi, Here pracuje nad zaawansowanymi rozwiązaniami wspomagającymi zautomatyzowane kierowanie pojazdami.

W ocenie Zarządu Emitenta niniejszą umowę należy uznać za istotną, gdyż jej wartość spełnia kryteria istotności wskazane w Polityce Informacyjnej Emitenta oraz ze względu na fakt, że jej zawarcie jest kolejnym istotnym krokiem w budowaniu backlogu przychodowego na rok 2018 i lata kolejne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Summa Linguae SA
ISIN:PLSMLNG00010
NIP:9452165721
EKD: 74.30 działalność związana z tłumaczeniami
Adres: ul. Lublańska 34 31-476 Kraków
Telefon:+48 12 2939380
www:www.summalinguae.pl
Komentarze o spółce SUMMA LINGUAE
2019-03-24 03-03-32
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649