Raport.

STOPKLATKA SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lipca 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  LISTA AKCJONARIUSZY OBECNYCH NA NADZ WYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STOPKLATKA S.A.
  W DNIU 18 LIPCA 201 8 R. GODZ. 1 0:00 POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
  L. p. Imię i nazwisko / nazwa firmy Liczba akcji Liczba głosów na
  ZWZ
  % w liczbie
  głosów obecnych
  na ZWZ
  % w całkowitej
  liczbie głosów
  1 Kino Polska TV S.A. 9 231 882 9 231 882 99,73 % 82,64 %

  Na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 18 lipca 2018 r. łącznie reprezentowanych było 9 256 882 akcji ( dziewięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dw ie akcji), co stanowi 82,86 % w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.
  Całkowita liczba głosów w Stopklatka S.A. wynosi 11.171.260 .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stopklatka SA
ISIN:PLSTPKL00012
NIP:851-26-64-658
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567440
www:www.stopklatka.pl
Komentarze o spółce STOPKLATKA
2021-01-26 19-01-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649