Podstawa pra..." />

Raport.

STOPKLATKA SA (12/2018) Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj 2018 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje raport miesięczny Spółki za maj 2018 r.
Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 201 8 R.

  1

  RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 201 8 R.

  Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu
  o postanowienia punktu 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Em itenta
  za maj 201 8 r.

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta,
  które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych Emitenta .

  Działalność telewizyjna – Stopklatka TV 1
  Stopklatka TV zakończyła maj 2018 r. ze średnią minutową oglądalnością na poziomie 58,5 tys.
  widzów, co oznacza wzrost o 10,9% względem poprzedniego miesiąca oraz 8,3% wobec tego samego
  okresu poprzedniego roku (AMR, all 4+). W grupie wiekowej 16 -49 wskaźnik AMR sięgnął z kolei
  20,2 tys. odbiorców, czyli więcej o 3,5% niż w kwietniu br. Wyniki te znalazły odzwierciedlenie
  w wyższym udziale w rynku oglądalności, który wyniósł 1,03% całej widowni (SHR, all 4+) oraz
  0,96% wśród wi dzów komercyjnych (16 -49). Stanowi to wzrost o 17% i 9,1% względem kwietnia br.
  a także 13,2% i 5,5% w porównaniu do maja ubiegłego roku.
  W omawianym okresie wydłużeniu uległ również średni dzienny czas, spędzany przez odbiorców na
  oglądaniu Stopklatki TV. W grupie wiekowej 16 -49 wyniósł on 30 minut i 41 sekund, czyli dłużej o
  7,4% niż przed miesiącem i o 12,5% dłużej niż przed rokiem w tym samym czasie. Wśród ogółu
  widowni wskaźnik ATS sięgnął natomiast 31 minut i 6 sekund (wzrosty odpowiednio o 10,2%
  i 16,5%). Z kolei średni dzienny zasięg stacji ukształtował się w maju 2018 r. na poziomie 2 milionów
  i 606 tysięcy odbiorców (RCH, all 4+).
  Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dystrybucji, Stopklatka TV odnotowała znaczący wzrost
  udziału w rynku wśród widzów z dostępem do telewizji satelitarnej (30,6% względem maja 2017 r.
  i 11,9% wobec kwietnia br.), a także w grupie odbiorców naziemnych (analogicznie więcej o 0,5%
  oraz 13,9%).

  1 Źródło: Nielsen Audience Measurement


  STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 201 8 R.

  2

  2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.

  RAPORTY EBI
  Data Rodzaj Numer Temat raportu
  14/05 /2018 Bieżący 10 /2018 Raport miesięczny Stopklatka S.A. za kwiecień
  2018 r.


  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała
  miejsce w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta
  w maj u 201 8 r.

  Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w maj u 201 8 r. zostały
  przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
  w szczególności daty pu blikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego.

  W dniu 1 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym EBI nr 11/2018 oraz
  raportem bieżącym ESPI nr 3/2018 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.
  na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki tj. ul Puławska 435A, 02 -801
  Warszawa.

  W związku z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2 010 r. "Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na NewConnect” do dnia 14 lipca 201 8 r. Emitent przekaże raport miesięczny
  za czerwiec 201 8 r.
  Podstawa prawna:

  Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek N otowanych na NewConnect”.
  Osoby reprezentujące Spółkę:

  Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
  Agnieszka Sadow ska – Członek Zarząd u  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stopklatka SA
ISIN:PLSTPKL00012
NIP:851-26-64-658
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567440
www:www.stopklatka.pl
Komentarze o spółce STOPKLATKA
2021-01-26 18-01-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649