Raport.

STELMET SA (8/2018) Powołanie Członka Zarządu STELMET S.A.

Zarząd STELMET S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 1 kwietnia 2018 r. Panią Dominikę Bieńkowską do składu Zarządu Spółki powierzając jej funkcję Członka Zarządu Emitenta.
Pani Dominika Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Wisconsin-Madison na kierunku biologii molekularnej, uzyskała stopień naukowy doktora w tej samej dziedzinie na Uniwersytecie w Wiedniu. W 2014 r. uzyskała stopień MBA (Master of Business Administration) w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii w Berlinie.
Dominika Bieńkowska jest związana ze spółką od roku 2013, w którym rozpoczęła pracę na stanowisku doradcy Zarządu ds. nowych technologii, a następnie od marca 2015 r. do końca stycznia 2016 r. managera ds. rozwoju.
Od dnia 1 września 2015 r. Pani Dominika Bieńkowska pełniła funkcję najpierw Wiceprzewodniczącej, a następnie Członka Rady Nadzorczej. Jak informował Emitent raportem bieżącym nr 4/2018 funkcję tą będzie pełniła do dnia 31 marca 2018 r.
Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pani Dominika Bieńkowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pani Dominika Bieńkowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stelmet SA
ISIN:PLSTLMT00010
NIP:9730679032
EKD:
Adres: ul. Gorzowska 20 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 3293800
www:www.stelmet.com
Kalendarium raportów
2020-06-25Raport półroczny
2020-08-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STELMET
2020-02-12 15:56:02
kristin
Prezes kombinator. Zgarnął kasę z IPO a teraz chce wycofać spółkę z giełdy
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649